Anhörig

Anhöriganställning

För många med funktionsnedsättningar är det en stor trygghet att använda sina anhöriga som personliga assistenter.

Vi vet av egen erfarenhet att många med funktionsnedsättningar föredrar att ha anhöriga som anställda. Det kan vara föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Anhöriganställning är ett av skälen till att företaget Din Förlängda Arm AB bildades.

Edvin _Inga _BrittAssistent efter 65-års ålder

Hos oss har du möjlighet att fortsätta som assistent även efter 65-års ålder om din arbetsförmåga tillåter det, något som inte är möjligt hos exempelvis kommunerna. 

Edwin och Ingabritt är nöjda med Din Förlängda Arm

Goda Löner & anställningsvillkor

I många fall väljer man att inom familjen själva sköta om assistansen. Det är en stor insats som utförs av de anhöriga och en trygg och stabil lösning för den med funktionsnedsättning. Naturligtvis ska arbetet ersättas på ett ekonomiskt bra sätt.

Vid anhöriganställning erbjuder vi alltid bra löner och anställningsvillkor.

"Vi på DFA ser det som en självklarhet"

 

Välkommen till oss på Din Förlängda Arm. Många väljer oss för våra egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vet vad det handlar om, vilka hinder du möter i vardagen och vad du förväntas orka med.