Vad gör en personlig assistent?

Rätt till assistans

LSS-lagen är den lag som gäller för stöd och service till vissa funktionshindrade.
Lagen trädde i kraft januari 1994 och ger dig med funktionsnedsättning rättighet till ökad självständighet och ökat oberoende.

En av hörnstenarna i LSS är rättigheten till personlig assistans. Är du inte sedan tidigare beviljad personlig assistans, ansöker du om detta hos Försäkringskassan eller hos kommunens LSS-handläggare.
Givetvis hjälper vi dig med detta om du vill.

Vad gör en personlig assistent?

Din personliga assistent är "din förlängda arm". Tillsammans är ni ett lag där dina behov och önskemål, är det som står i centrum.

Du bestämmer och tillsammans genomför ni vad du vill och önskar.

En assistent är en god människokännare och bra på att lyssna, samt en person som är bra på att ta initiativ.

 

Valfrihet

Rätten till personlig assistans ger den enskilde möjlighet att själv anställa en eller flera personliga assistenter, men också friheten att välja anordnare t.ex. kommun, kooperativ eller privat assistansbolag.

Din Förlängda Arm AB  erbjuder dig det privata alternativet som innebär tillgänglighet och personligt bemötande. Vårat alternativ ger dig även frihet och trygghet, detta innebär att det är du som tillsammans med oss utformar din assistans utifrån ditt speciella önskemål.

Vill du använda en anhörig som din personliga assistent?

Läs mer om anhöriganställning här... 

Välkommen till oss på Din Förlängda Arm. Många väljer oss för våra egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vet vad det handlar om, vilka hinder du möter i vardagen och vad du förväntas orka med.