Anpassa sidan

Här kan du anpassa vår webbplats med hjälp av din webbläsares zoom-funktion. Då skalas allt innehåll på sidan upp proportionerligt. I vissa äldre webbläsare finns inte denna möjlighet utan då får man istället öka textstorleken.

Använda zoom-funktionen

Zooma in genom att trycka ner tangenterna Ctrl + och zooma ut med Ctrl -

Alternativt kan du använda Ctrl och snurra på mushjulet.

Förstora text

I Firefox väljer man Visa i menyn och därefter Textstorlek.
I Internet Explorer 6.x väljer man Visa i menyn och därefter Textstorlek.
I Internet Explorer 7.x väljer man Sida i menyn och därefter Textstorlek.
I Safari väljer man Innehåll i menyn och därefter Öka textstorleken eller Minska textstorleken.
I Netscape Navigator väljer man Visa i menyn och därefter Öka teckensnitt eller Minska teckensnitt.

Välkommen till oss på Din Förlängda Arm. Många väljer oss för våra egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vet vad det handlar om, vilka hinder du möter i vardagen och vad du förväntas orka med.