DFA-Center

DFA-Center är Din Förlängda Arms helt egna aktivitetscenter för våra kunder. Verksamheten bedrivs helt privat utan inblandning från kommun och landsting. DFA-Center finns i Luleå, beläget i naturskönt område på Mjölkudden (Skutgatan 2). Vi erbjuder stora, ljusa lokaler anpassade för verksamheten. 

 

Vi tillhandahåller lokalerna och alla aktiviteter helt utan kostnad för våra kunder. 

Vårt mål med denna verksamhet är att erbjuda stimulerande, utvecklande och roliga aktiviteter. Allt för att våra kunder ska få möjlighet till en meningsfull daglig sysselsättning och social samvaro (se bilder i vårt galleri).

Till skillnad från många andra dagcenter/fritids får ni hos oss själva en möjlighet att påverka hur verksamheten skall utformas. Antingen själva eller tillsammans med oss och anhöriga. Vårt motto är "meningsfull sysselsättning på dina villkor".

 

Välkommen till oss på Din Förlängda Arm. Många väljer oss för våra egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vet vad det handlar om, vilka hinder du möter i vardagen och vad du förväntas orka med.