Utbildning

Din Förlängda Arm anordnar regelbundet utbildningar, både riktade mot våra kunder och vår personal. Vissa av dem utförs av våra egna utbildade och certifierade instruktörer (se nedan), men även externa utbildningar genomförs regelbundet.

Lyftkörkortsutbildning

Våra arbetsledare är utbildade och certifierad Lyftinstruktörer av Liko Competence. Vi genomför löpande utbildning av vår personal i lyftteknik som utmynnar i ett lyftkörkort. Genom att vi utbildar vår personal i lyftteknik uppfyller vi även kraven enligt Arbetsmiljölagen samt Socialstyrelsen.Det går också bra att låna våran rese lyft vid resor (Liko Ligth med sele)

Utbildningen genomförs i grupper på 8-10 personer. Efter utbildningen genomförs ett kortare kunskapstest, och alla godkända kursdeltagare erhåller ett diplom.

Bland annat innehåller utbildningen följande avsnitt:

  • Lagar och bestämmelser - vem bär ansvaret

  • Måste man få ont i ryggen? - ergonomi teori och praktik

  • Vilken lyftsele passar bäst? - produktkunskap om lyftar och tillbehör

  • Varför fungerar inte lyften? - skötsel och enkel felsökning

  • Kan man falla ur lyften? - Säkerhetskontroll innan lyft.

 

Lyft

Vi uppfyller kraven enligt Arbetsmiljölagen samt Socialstyrelsen
med hjälp av våra utbildningar. Bild, Liko.

Första hjälpen

Stefan Viskum är utbildad och certifierad instruktör i Första Hjälpen utbildning. Läs mer...

Övrigt

Utöver våra egna utbildningar genomför vi både individuella utbildningar vid behov samt även utbildningar i de olika funktionshindren, t ex MS, Autism, Hjärnskador osv. På begäran av kund kan även vissa assistenter genomgå särskilda utbildningar. Dessa sker då efter samråd med oss.

Välkommen till oss på Din Förlängda Arm. Många väljer oss för våra egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vet vad det handlar om, vilka hinder du möter i vardagen och vad du förväntas orka med.