Bli kund hos oss

Vill du bli kund hos oss?

Steg för steg, det är enklare än du tror...

 

1. FÖRSTA KONTAKTEN

En första kontakt tas som regel med oss för att du fått kännedom om Din Förlängda Arm. Kanske via vår hemsida, via en annons eller en rekommendation från någon.

Ofta sker den första kontakten via ett mail eller telefonsamtal till oss men även genom ett besök på vårt kontor. Kanske har du eller en anhörig redan personlig assistans, och funderar på att byta assistanssamordnare. Eller så har du eller en anhörig en funktionsnedsättning och behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans. Alla är välkomna att kontakta oss.

2. PERSONLIGT SAMTAL

Efter att du har kontaktat oss bestämmer vi en tid för ett personligt möte eller samtal. Antingen träffas vi hos oss eller i ditt hem, det alternativ som passar dig bäst.

Vi berättar om hur det går till att bli kund hos oss samt i förekommande fall hur det går till att ansöka om personlig assistans. Du har säkert massor av frågor som du vill ha svar på. Ni informerar oss om era önskemål och krav och tillsammans gör vi en plan för att tillmötesgå dessa. Självklart är vårt samtal belagt med tystnadsplikt.

3. FUNDERA I LUGN OCH RO

Efter vårt personliga möte eller samtal har du kanske en del att fundera på. Av erfarenhet vet vi att man i detta läge i lugn och ro vill diskutera frågan med familjen eller andra personer.

Du är alltid välkommen att kontakta oss när som helst om det uppstår fler frågor. Om du vill kan vi även lämna referenser om du vill kontakta någon av våra kunder som kan berätta hur det är att vara kund hos oss.

4. AVTAL SKRIVS

När du beslutat dig för att välja DFA som assistanssamordnare eller att ge oss i uppdrag att för din räkning ansöka om personlig assistans, så skriver vi ett avtal. Avtalet reglerar bland annat våra åtaganden, skyldigheter samt uppsägningstid (alltid en månad) m.m.

Vi är även skyldiga att skicka avtalet till Försäkringskassan i samband med valet av oss som samordnare alternativt ansökan om personlig assistans för din räkning.

5. ANSÖKAN TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN

Om du inte har personlig assistans sedan tidigare, hjälper vi dig med att lämna in en ansökan till Försäkringskassan eller kommunen.

Du kanske har personlig assistans sedan tidigare men anser att du har för få assistanstimmar. Då hjälper vi dig med att utforma en ny ansökan till Försäkringskassan.

Alla våra tjänster med ansökningar o.dyl. är naturligtvis kostnadsfria. Det gäller även bilstöd, handikappersättning, vårdbidrag m m.

6. PERSONLIG ARBETSLEDARE

Varje kund hos oss får en personlig arbetsledare, som hanterar allt kring assistansen. Denna person blir spindeln i nätet för både dig som kund samt dina personliga assistenter. Både du och dina assistenter vänder sig direkt till arbetsledaren vid alla typer av frågor, problem eller bara för att prata en stund.

Våra arbetsledare håller regelbundet kontakt med dig som kund samt dina assistenter. Arbetsledarens mål är att både du som kund och dina assistenter ska må bra och vara nöjda med assistansen.

Tag gärna kontakt med oss på telefon: 0920-155 10

Välkommen till oss på Din Förlängda Arm. Många väljer oss för våra egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vet vad det handlar om, vilka hinder du möter i vardagen och vad du förväntas orka med.