Varför DFA?

Varför ska du välja Din Förlängda Arm?

  • Assistans hos oss sker på dina villkor utifrån gällande lagstiftning.

  • Hos oss är du inte en i mängden. Du är unik och blir alltid sedd och hörd.

  • Du får en kontaktperson (arbetsledare) som du kan ringa i alla typer av frågor och som är lätt att nå. Denna person har kompetens och kan vägleda dig i de flesta frågor för att du ska känna dig trygg. Arbetsledaren håller kontinuerlig kontakt med dig för att på så vis få god insyn i din assistans.

  • Du som assistansberättigad får själv välja dina assistenter. Det är viktigt att du och dina assistenter trivs med varandra.

  • De flesta av oss som arbetar på DFA har anhöriga med assistans. Därför har vi stor förståelse och god insikt i vad assistans innebär.

  • Vi budgeterar för omkostnader kring din assistans. Det är därför viktigt att vi samtalar kring hur din vardag ser ut så att du får möjlighet att leva som alla andra utan att drabbas av merkostnader för din assistans. Vi hjälper dig hela vägen.

  • Vi arbetar långsiktigt och finns till hands med information och stöd för sådant som uppstår under livets olika skeden. 

 

Välkommen till oss på Din Förlängda Arm. Många väljer oss för våra egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vet vad det handlar om, vilka hinder du möter i vardagen och vad du förväntas orka med.